Tilbage til forsiden

Søg efter indhold på hjemmesidenOversigt over hjemmesidenKontakt redaktionenVis printvenlig side

Ole Skjerbæk Madsen

Retræte i byen

 

Areopagos og I Mesterens Lys har gennem 6 år arrangeret retræter i København sammen med en række lokale menigheder, primært som en­dagsretræter.

Overskriften er opmærksomt nær­vær i byen. Vi ønsker at erfaringerne fra andre retræter kan blive en kvalitet i hverdagen i byen.

Byretræte er ”stille-dag” i byen, hvor vi arbejder med opmærksomt nærvær med brug af vore åndelige, sjælelige og fysiske sanser.

 

*

 

Stilheden er den disciplin, hvor vi dør fra os selv, vore tanker, vore fø­lelser, vore idéer, vore meninger, vor tale, og hvor vi trækker os tilbage fra støjen af andres meninger, idéer osv. Stilheden lukker os op for, hvem vi er i vor persons center: Guds barn, elsket og værdsat, skabt i Guds billede.

Når vi finder ind i denne stilhed bliver der en ny opmærksomhed - i forholdet til vore omgivelser og ikke mindst i forhold til hvem Gud er og hvem jeg er. Stilheden skaber også en ny opmærksomhed i forhold til byen, dens mennesker og dens liv

 

*

 

En Stilledag i byen begynder med, at vi præsenterer os for hinanden og får de nødvendige praktiske oplys­ninger. Tidebønnerne giver dagen struktur.

Vi lærer at bede når vi er sammen til gudstjeneste, så at vi kan bede altid, og derfor også senere kan bære bønnen med os ud i byen.

Først beder vi Laudes med en kort undervisning om retrætens tema.

Derefter går vi ind i stilheden og føres ind i meditation ved en times afspænding eller liturgisk dans. Der er tid til personlig refleksion. Så følger Sext med op til en halv times indre bøn. Herefter er der frokost.

Intro til byvandring, hvorefter en­hver går ud i byen med stilheden i hjertet og i opmærksomt nærvær.

 

*

 

Vi kan måske bære spørgsmål som disse med os: Hvad smerter Gud i byen? Og hvad smerter menneskene i byen. Hvad bringer Gud og mennesker glæde og håb i byen? Efter hjemkom­sten kan man nyde en forfriskning, meditere for sig selv, læse åndelig lit­teratur eller få en vejledende samtale eller skriftemål. Vi samles til Vesper, og stilheden brydes, for at vi kan dele erfaringer med hinanden.

 

*

 

I Nikolaus af Cusa’s dialog om visdommen (15. århundrede) møder den lærde magister en ulærd mand på en markedsplads midt i byen.

Den ulærde påviser overfor den lærde, at visdom ikke er de mange meninger fra bøgerne, nej visdommen vokser ved naturlig iagttagelse, for visdommen råber i følge den hellige skrift på gaderne: “Visdommen taler alle vegne, også her på torvet. Verden er Guds bog.”

Den højeste visdom kan man finde, hvor man mindst venter det. Det er nemmere at tage på pilgrimsrejse eller at søge op i bjergene eller ud i naturen end at gøre det enkleste af alt: at se det, der er lige foran mig!

 

Aksel Haaning: “Den kristne mystik – fra middelalderens verden”. C. A. Reitzels Forlag, København. 2. udgave 1999. Side 128f.

 

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos.

  

(levende Vand 2 2007)

 

Retræte

   

Klostre - livsnødvendighed for kirke og samfund

Af Peter Halldorf

 

En anden vej hjem

Af Marianne Bønløkke

    

Klosterretræte som frirum

Af Louise Øhrstrøm Poulsen

     

Vi er skabt til hvilepauser

Af Grethe Livbjerg

    

Det indre liv i dagligdagen

Af Jan Ulrik Dyrkjøb

      

Retræter i Byen

Af Ole Skjerbæk Madsen

     

Raniero Cantalamessa: Fattigdom

Af Helge Pahus

      

Et skridt tilbage og to frem

Af Samuel Rubenson

     

Vidner

Det lille korn – de mange frugter

Af Grethe Livbjerg

     

Fædrene læser Skriften

Helligåndens virke

biskop Basilius den Stores

Levende Vand | info@levendevand.dk